Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία. Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων, εργαστήρια πλαστελίνης.

Η συμβουλευτική - ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοκοινωνική υπηρεσία που προσφέρεται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε σύγχυση και που επιθυμούν να κουβεντιάσουν και να διερευνήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.

Ερευνητικό ενδιαφέρον μέσω παρουσιάσεων σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες.

 


    Jo Kar

(Ioanna Karaoulani)

                            Psychotherapist - Mental Health Counsellor

BA in Psychology - American College of Greece

HNC IN Emotional Intelligence & Self Esteem, University of the Aegean, Greece

NCFE Level 2 Certificate in Equality and Diversity, Kingston Maurward College, UK

Alliance Psycho-Education Programme for Schizophrenia - Social Skills Training

HNC in Person-Centered Counselling - University of Strathclyde, UK

HND in Person-Centered Counselling - University of Strathclyde, UK

MSc in Counselling -University of Strathclyde, UK

PhD Researcher in Clinical Psychology, Division of Psychiatry, Medical School, University of Nottingham, UK


                             Mobile: 073 960 810 76

                             E-mail: joanna_karaoulani@yahoo.co.uk

                             Blog: http://techne-noema.blogspot.gr 

                             Office: Nottingham, West Bridgford, UK


Individual and group psychotherapy. Personal development groups, social skills groups, clay workshops.

Counseling-psychotherapy is a psychos-social service that is offered to people who are confused and who wish to chat and explore the situation in which they find themselves through a relationship of trust and confidentiality.

Research interest through presentations at seminars, conferences and workshops


 

Make a free website with Yola